Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Platba poplatku za odpad 2021

Platba poplatku za odpad 2021 1

Vážení občané,
známky na popelnice můžete zakoupit na podatelně OÚ od pondělí 4. ledna 2021 v úředních hodinách OÚ (pondělí 8.00 - 11.00 a 16.00 - 18.00, středa 8.00 - 12.00). Úhradu můžete provést jak v hotovosti, tak platební kartou.
Stávající známka je platná do 28.2.2021, to je zároveň termín, do kterého platí dle vyhlášky povinnost uhradit poplatek za komunální odpad na letošní rok. Poplatek má povinnost uhradit každý vlastník nemovitosti, ve které vzniká odpad (tedy ve které se někdo i příležitostně zdržuje). V případě, že nedojde k jeho uhrazení v uvedeném termínu, bude obec tuto povinnost vymáhat exekučně.

Cena poplatku za odpad je v souladu s vyhláškou obce  č. 2/2020 stanovena od 1.1.2021 následovně:

poplatekZvýšení poplatku reaguje na zvýšení nákladů na svoz a likvidaci odpadu v roce 2021, které je způsobeno přijetím nového zákona o odpadech. Novým zákonem dochází zejména ke zvýšení nákladů na likvidaci plastového odpadu (plastový výmět, tj. zhruba 70 % obsahu každé sběrné nádoby na plast, již podle nového zákona nelze skládkovat, ale pouze energeticky využít - spálit ve spalovně nebo použít jako palivo v cementárnách). Zvýšení plateb za svoz a likvidaci odpadu se předpokládá zhruba o 15 %, to odpovídá danému zdražení poplatku za odpad. Výrazněji se zvýšil poplatek u jednorázového svozu, který využívají majitelé rekreačních objektů, kdy poplatek činil pouze 70 Kč. Tito majitelé chat mají možnost využívat i kontejnery na tříděný odpad, případně svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, proto se poplatek zvyšuje mnohem výrazněji, a to na 400 Kč ročně tak, aby byl spravedlivý vůči ostatním plátcům z řad občanů s trvalým pobytem v obci.

V souvislosti s přijetím nového zákona o odpadech došlo i ke zvýšení poplatku za skládkování směsného komunálního odpadu. Toto navýšení je výrazné v případě, že produkce směsného odpadu na jednoho občana obce za rok překročí 200 kg, což je norma, kterou zákon předpokládá jako běžnou. U nás v obci je za minulý rok tato kvóta značně překročena a činí 367 kg na občana a rok, přebývá nám tedy více jak 100 tun odpadu, jehož skládkování je nyní zpoplatněno částkou 800 Kč za 1 tunu. Pokud se nám podaří více využívat třídění odpadu i kompostování a omezíme produkci (a váhu) směsného odpadu, který odkládáme do popelnic, bude do budoucna možné poplatek za odpad ponechat ve stávající výši. V opačném případě dojde k tomu, že obec bude odpadového hospodářství dotovat stále více ze svých zdrojů (již nyní je systém dotován zhruba z poloviny - částkou okolo 500 000 Kč) a tyto peníze budou chybět jinde, kde mohou posloužit lidem (např. opravy komunikací, rozvoj školy apod.). 

Datum vložení: 4. 1. 2021 13:46
Datum poslední aktualizace: 20. 1. 2022 16:24
Autor: správce webu

Facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky