Menu
Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Poplatek za odpad v roce 2022

Poplatek za odpad v roce 2022 1

S platností od roku 2022 dochází ke změně ve způsobu výpočtu a výběru poplatku za komunální odpad. Důvodem je přijetí nové legislativy, na kterou musí reagovat i obecní vyhlášky. Ty byly schváleny na prosincovém zasedání zastupitelstva obce a nabývají účinnosti od 1. 1. 2022.

Současný systém funguje tak, že jsou z minulosti nastaveny určité ceny pro jednotlivé velikosti nádob a četnost jejich svozu, tyto ceny byly v minulém roce navýšeny, protože se dlouhou dobu nezvyšovaly a ztráta v systému nakládání s odpady se zvyšovala. Poplatek se platil vždy předem na celý rok.

Nový systém počítá s tím, že poplatek se nově platí dle objemu nádoby (popelnice), respektive podílu, který připadá na jednoho obyvatele, který má v nemovitosti bydliště. V případě nemovitosti, kde nemá nikdo bydliště, je poplatníkem majitel nemovitosti. Maximální sazba dle zákona je 1 Kč za litr měsíčně. Zároveň je umožněno stanovit minimální sazbu základu poplatku, a to až do výše 60 l na osobu měsíčně. Nadto platí, že poplatek je splatný až zpětně, nikoliv zálohově (předem). Lze tedy platby poplatku přijímat měsíčně, čtvrtletně či ročně, ale vždy až po splatnosti posledního měsíce (např. bude-li se poplatek hradit ročně, pak je splatný nejdříve v lednu následujícího roku).

Vyhláška obce určuje sazbu poplatku ve výši 0,55 Kč za 1 litr měsíčně. Zároveň stanovuje minimální základ ve výši 30 l na obyvatele v dané nemovitosti za měsíc.

Minimální základ byl stanoven zejména proto, aby nedocházelo k obcházení platby poplatků od majitelů domů, kde nikdo hlášen není, ale přesto se tam bydlí. V těchto případech bylo obtížné poplatek vymáhat, vlastníci se vymlouvali na to, že v domech žádný odpad nevzniká nebo že ho odváží jinam a podobně. Od roku 2022 platí, že i když v domě nikdo nebydlí, platí povinnost uhradit nejmenší sazbu poplatku, tedy 198 Kč ročně. 

V praxi celý nový systém znamená, že například v domě, kde jsou hlášeny 4 osoby, musí mít k dispozici objem popelnice minimálně 120 l měsíčně (to tedy odpovídá popelnici 120 l při četnosti svozu 1x měsíčně, lze pochopitelně i vyšší frekvenci). Jiný příklad může být popelnice o objemu 80 l vyvážená v intervalu 1x za 14 dnů, která přináší celkovou měsíční kapacitu 160 l na nemovitost, která tedy postačí pro maximálně 5 přihlášených osob.

Vždy je potřeba počítat dle následujícího vzorce: objem nádoby x četnost svozu = objem pro nemovitost na 1 měsíc. Tento objem pro nemovitost musí navíc odpovídat tomu, aby pro 1 hlášenou osobu připadalo minimálně 30 l z tohoto celkového objemu na měsíc. Zdá se to poměrně složité, ale jde pouze o dva výpočty, které jsou zvládnutelné. Na základě nich Vám vyjde minimální objem a četnost svozu, které můžete zvolit, nic pochopitelně nebrání volit i další varianty, které minimální hranici překračují.

Pro domy, kde nikdo není trvale hlášen platí, že hradí púoplatek jen v minimální výši, tedy 30 l x 0,55 Kč x 12 měsíců = 198 Kč za rok.

Součty jednotlivých poplatků za každý kalendářní měsíc při výše stanovené sazbě poplatku 0,55 Kč za litr a měsíc a tedy roční souhrnnou platbu poplatku přináší následující tabulka: 

ceny poplatku

Bohužel, u většiny sazeb dochází ke zvýšení oproti letošnímu roku, ale to nemůžeme nijak ovlivnit. Zvýšení je navíc nerovnoměrné, dokonce zde došlo v jednom případě i ke snížení ceny, to vše je způsobeno tím, že sazby nebyly v minulosti správně a proporčně nastaveny; nyní se tyto rozdíly odbourávají a systém je spravedlivý, protože jediným ukazatelem je objem popelnice pro jednu nemovitost na měsíc).

Co Vás nyní čeká:

  •  od 3. ledna do 15. února 2022 musíte na obecní úřad doručit vyplněné ohlášení poplatníka, který je ke stažení níže, ve kterém si zvolíte objem popelnice a četnost vývozu
  • po kontrole, zda objem a četnost odpovídá podle počtu hlášených osob minimálnímu základu poplatku, obdržíte známku na popelnici, kterou si vylepíte tak, jako jste byli donedávna zvyklí
  • poplatek letos neplatíte, bude se hradit až na počátku roku 2023 zpětně za rok 2022, kdy si opět na úřad půjdete vyzvednout novou známku
  • v průběhu roku či na počátku roku dalšího je možné učinit nové ohlášení poplatníka a změnit objem či četnost svozu, poplatek bude následně vypočten jako součet jednotlivých měsíčních plateb, to platí i v případě odstěhování, prodeje nemovitosti či nově přistěhovaných během roku.

V případě jakýchkoliv dotazů k novému systému jsme Vám k dispozici na všech komunikačních kanálech, neváhejte se na nás obrátit, rádi pomůžeme. Ani my nejsme z nového systému nadšeni, nový zákon přináší obci spoustu nové administrativy se správou poplatku a také vykazováním informací o odpadovém hospodářství, nově např. místo jedné tabulky musíme vyplňovat tabulek rovnou 14 (!). Ani my ani Vy s tím nic nenaděláte, musíme se proto pokusit, aby náběh nového systému byl plynulý a nepřinášel problémy v praxi. I přesto, že jsme měli možnost stanovit platbu poplatku např. čtvrtletně či pololetně, aby výpadek v příjmech obce nebyl tak markantní, neudělali jsme to, protože jsme na Vás nechtěli přenášet zátěž s tím spojenou. Museli byste si totiž během roku několikrát vzpomenout a jít na úřad zaplatit dílčí platbu poplatku za uplynulé tři měsíce. Přišlo nám to šílené, proto pro rok 2022 výpadek v příjmech za likvidaci odpadu pokryje obec a věříme, že nezklamete naši důvěru a poplatek v příštím roce zpětně uhradíte a nebudete se spoléhat na to, že tento rok máte vývoz díky vyzvednuté známce zdarma. Pro ty, kteří poplatek nezaplatí, nebudeme mít slitování a automaticky zahájíme řízení dle daňového řádu, v takovém případě lze poplatek navýšit až na trojnásobek a okamžitě jej vymáhat i exekučně. Do této situace bychom se neradi dostali nejen my, ale nejspíš ani Vy, proto si pamatujte, že až půjdete v lednu 2023 pro novou známku, musíte předtím zaplatit poplatek za rok 2022 (ať už platíte osobně na pokladně nebo bezhotovostně převodem na účet).

Nový zákon výrazně odlišně upravuje také platby za odpad, který se ukládá na skládce. Evropská unie a stát totiž prosazují strategii snižování produkce komunálního odpadu a jeho ukládání na skládky. Už pro rok 2021 byl zaveden limit 200 kg odpadu na jednoho občana uložený na skládku. V roce 2020 jsme produkovali více než 360 kg odpadu na občana, výrazně tak převyšujeme zákonem stanovený limit. Co to pro nás znamená? Obce, které se vejdou do limitu zaplatí za skládkovné stávajících 500 Kč za tunu. Obce, které tento limit překročí, zaplatí 800 Kč za tunu odpadu ukládaného na skládku. A tím to bohužel nekončí. Nový zákon pracuje s tím, že se bude do roku 2030 každým rokem postupně snižovat limit pro množství odpadu ukládaného na skládku. Konkrétně z 200 kg nastavených na rok 2021 na konečných 120 kg na jednoho občana za rok v roce 2030. A naopak se bude každý rok zvyšovat poplatek za uložení komunálního odpadu na skládku až na 1 850 Kč za tunu v roce 2030.

V praxi to tak znamená, že pokud nebudeme lépe třídit odpad a budeme mít tak vysoký podíl odpadu, který se nedá recyklovat a skládkuje se, zaplatí obec v roce 2030 o stovky tisíc korun navíc oproti letošnímu roku. Už nyní je odpadový systém obcí dotován částkou zhruba 500 000 Kč, pokud by měla být ztráta ještě větší, půjde o peníze, které budou citelně chybět v jiných oblastech. Ztrátu nelze krýt donekonečna, nakonec to tak bude znamenat zdražení poplatku za odpad.

Apeluji tak na všechny, aby se snažili lépe recyklovat svůj odpad a využívali k tomu všechny prostředky. Týká se to především bioodpadu, který tvoří jednu z těžších složek komunálního odpadu. Využívejte proto kompostéry, které jsme rozdali, případně dva velkoobjemové kontejnery umístěné v obci. Touto cestou lze hmotnost odpadu výrazně snížit. Pokud bude z Vaší strany zájem a snaha více recyklovat, je obec připravena toto snažení maximálně podpořit. Ať už přidáním dalších kontejnerů na tříděný odpad nebo zvýšením frekvence jejich vývozu. Povedeme diskusi také o zavedení door-to-door systému, který spočívá v tom, že každý zájemce by měl svou vlastní popelnici na plasty a papír, která by mu byla vyvážena přímo od branky. Znamená sice nemalé zvýšení nákladů na svoz, který by se pravděpodobně musel částečně projevit ve výši poplatku za odpad, ale bude-li zapojených lidí hodně a pomůže-li to výraznějšímu snížení hmotnosti směsného odpadu, stojí za to o tom začít uvažovat.

Děkuji všem za pochopení a spolupráci, společně to zvládneme!

Martin Hakauf
starosta obce

 

Přílohy

Ohlášení plátce poplatku

Ohlášení plátce 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 217,98 kB
Datum vložení: 22. 11. 2021 18:23
Datum poslední aktualizace: 19. 6. 2023 11:24
Autor: správce webu

Facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky