Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Vyjádření zřizovatele k aktuální situaci v ZŠ a MŠ

Vyjádření zřizovatele k aktuální situaci v ZŠ a MŠ 3

V následujících odstavcích naleznete stanovisko obce Panenské Břežany jako zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Panenské Břežany k aktuální situaci.

Vážení rodiče,

ač jsem příznivcem toho, že interní problémy kdekoliv by se měly řešit opět interně, současná nedůstojná situace v naší základní a mateřské škole mě donutila k následujícímu vyjádření. Vzhledem k tomu, že celá diskuse již byla převedena do veřejné roviny, nezbývá mi nic jiného než reagovat také veřejně, a navíc velmi otevřeně.

V předcházejícím půl roce, kdy se situací ve škole intenzivně zabývám, jsem se dozvěděl celou řadu znepokojivých informací, které mě vedou k následujícímu závěru o tom, co se ve škole aktuálně odehrává. Situace není vůbec podivná, jak mi někteří v těchto dnech píšete, je naopak úplně prostá. Skupina několika zaměstnanců školy, která je přesvědčena o své výjimečnosti a nenahraditelnosti, se poslední dva roky snaží školu jednoduše uchvátit a zprivatizovat ji pro své osobní zájmy.

K tomu používají naprosto nechutné metody manipulace, zastrašování, vyhrožování. Šíří pomluvy, překrucují pravdu a nepokrytě lžou. Jejich aktivita je namířena nejen proti současné ředitelce školy, ale i vůči zbylým kolegům, kteří stojí stranou a rádi by „jen“ dělali dobře svou práci.  Nenávistná kampaň je namířena též proti obci jako zřizovateli školy a mně osobně. Činnost těchto lidí je tím silnější, čím se blíží další kolo konkurzního řízení pro výběr nového ředitele školy. Celé dění eskalovalo v těchto dnech, kdy jsou rodiče bráni jako rukojmí celé situace a manipulováni tak, aby posloužili jedinému cíli. Někteří již bohužel pod tíhou vylhaných pravd podlehli.

Jako zástupce zřizovatele naší školy se odmítám nechávat vtahovat do těchto špinavých her a už vůbec se odmítám nechat se kýmkoliv manipulovat a vydírat.

Aktivita, které jsem za uplynulé měsíce svědkem, podle mého názoru nepatří do žádného slušného kolektivu zaměstnanců, natož pak zaměstnanců pracujících ve vzdělávací instituci. Z dosavadních poznatků mohu konstatovat, že někteří aktéři nemají žádné morální hranice a jsou schopní čehokoliv, jen aby dosáhli svého. Je evidentní, že zde není veden spor o kvalitu vzdělávání v naší škole, o jejím směřování, ale na prvním místě stojí osobní zájmy, animozity a ješitnost. Jednotliví aktéři se zaklínají starostí o naši školu, její žáky i Vás rodiče, ale v popředí mají jen svůj vlastní prospěch.

Pokud jde o jisté personální záležitosti, které se nyní veřejně propírají, nepřísluší mi je více hodnotit, jsou plně v kompetenci zaměstnavatele. Na okraj pouze dodávám, že žádný zaměstnanec nemůže legitimně očekávat automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, nebo jiného podobně ohraničeného pracovního závazku ze strany zaměstnavatele, navíc v této situaci. Zaměstnavatel i zaměstnanec mají plné právo se rozhodnout ve spolupráci pokračovat anebo nepokračovat, a to bez jakéhokoliv zdůvodnění. Obměna pracovního kolektivu je přirozená součást pracovního života.

Jelikož je aktuálně hodnocen ze strany některých aktérů též postup zřizovatele a jeho nečinnost, je mou povinností se i proti tomu důrazně ohradit. Část zaměstnanců školy se na mě v únoru tohoto roku obrátila se stížností na způsob vedení školy a požadovali vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele školy, neboť dosavadní ředitelka nesplňovala podmínku doplňkového studia do dvou let od jmenování. V tomto směru jsem stížnost uznal za oprávněnou a konstatoval jsem, že tato věc ale měla být řešena již v roce 2016. Následně školská rada informovala zřizovatele o tom, že požaduje vyhlášení konkurzního řízení, načež jsem v souladu se zákonem ředitelku školy odvolal z funkce k 31.7.2020. Nyní probíhá konkurzní řízením, přičemž v prvním konkurzním řízení zřizovatel využil svého zákonného práva a stanovil podmínky pro kandidáty úžeji tak, že požadoval jako základní předpoklad kvalifikaci pedagoga pro I. stupeň ZŠ, neboť vzdělávání v prvním stupni by mělo být tím hlavním, na co by naše škola měla klást důraz. Ani jeden ze dvou uchazečů však tuto podmínku nesplňoval a byli tak z konkurzního řízení vyloučeni. Nyní probíhá nový konkurz, kde jsou podmínky kvalifikace stanoveny šířeji a do druhého kola tak má možnost postoupit širší okruh uchazečů.

Na tomto místě deklaruji, že cílem obce jako zřizovatele školy je, aby vedení školy pracovalo v souladu s jeho zájmy, a aby ve škole od 1. 9. 2020 byla obsazena všechna pracovní místa kvalifikovanými, kompetentními a morálně bezúhonnými zaměstnanci, kteří ctí základní pravidla slušnosti, respektují se navzájem a nejsou jim cizí ani pravidla podřízenosti a nadřízenosti. Nikdo není neomylný, každý dělá chyby, základem je však diskuse uvnitř instituce, a ne praní špinavého prádla na veřejnosti. Práce ve škole je jistě záslužná, ale je to zaměstnání jako každé jiné, a to by všichni měli mít na paměti. Naše škola nestojí na několika zaměstnancích, cílem musí být sehraný kolektiv všech, který školu může posunout dál.

Závěrem bych chtěl všechny rodiče a další zainteresované občany požádat, aby nečerpali informace z vyjádření některých zaměstnanců školy, které kolují obcí, protože jsou jim předkládány zkreslené informace. Pokud má kdokoliv zájem dozvědět se o skutečném stavu věcí, je zapotřebí vyslyšet i druhou stranu sporu, obrátit se na ředitelku školy a případně též i na mě. V této souvislosti jsem požádal ředitelku školy, aby neprodleně informovala rodiče o aktuální situaci.

 

                                                                                                            Martin Hakauf
                                                                                                             starosta obce

Datum vložení: 9. 7. 2020 19:21
Datum poslední aktualizace: 23. 4. 2021 23:11
Autor: správce webu

Facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky