Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Zákaz vstupu do objektu hostince Břežanka

Zákaz vstupu do objektu hostince Břežanka 1

Z důvodu havarijního stavu budovy a hrozícího nebezpečí na zdraví a životě návštěvníků bylo s okamžitou platností rozhodnuto o uzavření objektu obecního hostince Břežanka.

V průběhu listopadu jsme nechali vypracovat statický posudek na posouzení stavu nosných konstrukcí budovy hostince (celkem 40 stran). Důvodem byla naše obava, že budova není v úplně dobrém stavu, na obvodových stěnách jsou patrné zvětšující se trhliny. Posudek měl zároveň sloužit jako podklad pro rekonstrukci stavby. Bohužel závěry posudku jsou horší, než jsme očekávali, budova je ve stavu, kdy není možné zaručit její bezpečné užívání veřejností (citace z posudku níže). V této situaci si nevezmu na triko, že se stane nějaké neštěstí a nehodlám riskovat zdraví či dokonce životy. Proto jsem rozhodl o okamžitém uzavření budovy a zákazu vstupu pro veřejnost, o čemž byl informován i současný nájemce hostince. Tak jako tak, budova není zkolaudována jako provozovna stravovacích služeb a další fungování pohostinství by i tak bylo dlouhodobě neudržitelné.

V novém roce budeme s kolegy v zastupitelstvu diskutovat o dalším osudu stavby, bohužel vzhledem k rozsahu poškození se rekonstrukce jeví jako velmi obtížná a finančně nákladná (v podstatě by znamenala kompletní opravu či výměnu všech nosných konstrukcí - základu, nosných stěn, stropů i krovu). Jedna z možností je tak demolice stavby a následná výstavba nového komunitního centra obce - pohostinství, sálu, sportoviště, prostoru pro setkávání, vše v parametrech, které budou odpovídat dnešním normám, trendům a potřebám občanů.

O dalším vývoji budeme informovat a děkujeme všem za pochopení, jde skutečně o mimořádnou situaci.

Martin Hakauf

Statický posudek - posouzení stavu nosných konstrukcí obecního hostince, p. č. 46/1 a p. č. 46/5, Panenské Břežany (Ing. Roman Maláč, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb):

Dřevěný krov valbové střechy nad restaurací a částí sálu je v nejhorším stavu ze všech konstrukcí. Některé dřevěné prvky krovu jsou napadeny hnilobou a dřevokazným hmyzem. Špatný stav krovu je pravděpodobně hlavní příčinou výrazných trhlin na nosných stěnách v jihozápadní části objektu. Příčinou je zanedbaná údržba a neodborný zásah do dřevěné konstrukce krovu. V krajním případě může dojít ke ztrátě potřebné únosnosti. V případě provizorního podepření krokví jde o dodatečný zásah do nosné konstrukce krovu, který nesplňuje požadavky dle platných norem a předpisů, nelze vyloučit ztrátu stability. Ztrátu stability nelze vyloučit ani u poruch některých styků dřevěných prvků krovu. Nadměrná deformace podlahy pod půdou způsobuje v přízemí trhliny na styku podhledu a stěn, příčinou je snížení tuhosti nosných podlahových trámů a záklopu způsobené dřevokaznými škůdci a vlhkostí. Může dojít k havárii napadených trámů.

U obvodových stěn dochází k rozvoji trhlin ,které jsou způsobené deformací základové spáry, mělkým založením v kombinaci s malou pevností zdiva v tahu a nedostatečným ztužením stěn v úrovni stropu. Tyto trhliny snižují únosnost dotčených stěn a jejich další rozvoj může vyústit v havárii.

V oblasti sklepa jsou vlivem vlhkého prostředí a zanedbané údržby korodované ocelové stropní nosníky, hrozí další rozvoj koroze a v krajním případě může dojít ke ztrátě únosnosti stropu.

U západní stěny k výčepu výrazná trhlina, jejíž příčinou je vodorovná reakce od poškozené části krovu v kombinaci s nízkou tuhostí objektu v rovině stropu. Bude docházet k dalšímu rozevírání trhlin, není možné vyloučit náhlé výrazné zhoršení stavu, v krajním případě havárii.

Západní základová stěna pod jevištěm je porušena ohybovým momentem vyvozeným tlakem zeminy pod parketem sálu, hrozí další postupné rozevírání trhliny, v krajním případě může dojít ke ztrátě stability stěny.

V přísálí je několik trhlin, způsobených deformací základové spáry způsobené mělkým založením v kombinaci se zatékáním srážkové vody po stěně k základu.

ZÁVĚR: Za současného stavu je využívání objektu možné pouze za předpokladu pravidelných kontrol aktivity trhlin na nosných stěnách v jihozápadní části objektu a pokud krov není zatížen sněhem a silnějším větrem. Doporučuji provést měřící značky na hlavních trhlinách a v měsíčních intervalech měřit jejich šířku.

Datum vložení: 4. 12. 2020 17:47
Datum poslední aktualizace: 20. 1. 2022 16:24
Autor: správce webu

Facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky