Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Platba poplatků za odpad a psy

Platba poplatků za odpad a psy

Vážení Břežaňáci,
jako obvykle na začátku nového roku přichází doba placení poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci a také poplatku ze psů. Přinášíme informace k možnostem a způsobům platby obou poplatků a také informaci o vyzvednutí známek na popelnice pro rok 2023.

1) Odpady

Poplatek za odpad za rok 2022 je nutno uhradit do 15.2.2023 a to následujícími způsoby:

  • v hotovosti na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách
  • bezhotovostně platební kartou na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách
  • bezhotovostně bankovním převodem na účet obce č. 6624201/0100, do poznámky pro příjemce uveďte "poplatek za odpad" + č. p. nemovitosti, za kterou ho odvádíte.

Poplatky neuhrazené do 15.2. budou vyměřeny platebním výměrem v souladu s čl. 9 obecní vyhlášky a je možné je navýšit až trojnásobně, vykonatelný platební výměr je exekučním titulem a lze jej bez dalšího vymáhat se všemi důsledky pro dlužníka z toho vyplývajícími. Žádáme Vás proto, abyste Vaši povinnost splnili včas. 

Výše poplatku je odvislá od velikosti nádoby a frekvenci svozu tak, jak jste uvedli v minulém roce na ohlášení plátce (tedy podle aktuální známky, kterou na popelnici máte). Ti, kdo vlastní nemovitost, ve které není nikdo hlášen, a nemají popelnici, platí základní částku dle vyhlášky, tedy 198 Kč. Výše poplatku splatná v letošním roce je uvedena v následující tabulce:

2022

Nové známky na popelnice pro rok 2023 je možné vyzvedávat osobně na obecním úřadě od 2.1.2023 v úředních hodinách. Vydávány budou dle ohlášení plátce, tedy pro stejné nádoby a frekvence, jako v roce minulém. V případě, že chcete změnit velikost nádoby nebo frekvenci svozu, je třeba to při vyzvednutí známky nahlásit na úřadě, vyplnit nové ohlášení plátce a na jeho základě Vám bude vydána nová známka. Výše poplatku pro rok 2023 (který bude splatný až na počátku roku 2024) jsou navýšené v souladu s nově přijatou vyhláškou obce a reagují na zvyšující se náklady svozové společnosti na odvoz a likvidaci všech složek komunálního odpadu, navýšení činí asi 20 %. Ceny pro rok 2023 jsou uvedeny níže, nově do nabídky nabízíme i malou popelnici 80l s vývozem 1x měsíčně pro samostatně žijící seniory a pro další, kteří nepotřebují velký objem nádoby:

2024

I nadále platí, že výběr poplatku nepokryje ani zdaleka veškeré náklady na svoz a likvidaci odpadů, obec cca 50 % nákladů dotuje z rozpočtu obce bohužel na úkor jiných výdajů či investic.

2) Psi

Poplatek ze psů za rok 2023 je nutno uhradit do 15.2.2023 a to následujícím způsobem:

  • v hotovosti na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách
  • bezhotovostně platební kartou na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách
  • bezhotovostně bankovním převodem na účet obce č. 6624201/0100, do poznámky pro příjemce uveďte "poplatek ze psa" + jméno a příjmení držitele psa za kterého poplatek odvádíte.

Poplatek platí jen ti držitelé psa, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu. Ten držitel, který má trvalý pobyt jinde, platí poplatek za psa v místě svého trvalého pobytu, i když se na něm nezdržuje. 

Výše poplatku se pro rok 2023 nemění a zůstává beze změny od roku 2020:

a) za jednoho psa .................................................................................................................... 200 Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ............................................................ 400 Kč, 

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ................................................................... 100 Kč, 

d) za druhého a každého dalšího psa, téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let ........... 150 Kč.

Poplatky neuhrazené do 15.2. budou vyměřeny platebním výměrem v souladu s čl. 7 obecní vyhlášky a je možné je navýšit až trojnásobně, vykonatelný platební výměr je exekučním titulem a lze jej bez dalšího vymáhat se všemi důsledky pro dlužníka z toho vyplývajícími. Žádáme Vás proto, abyste Vaši povinnost splnili včas. 

Zároveň platí, že držitel psa je povinen na obecním úřadě přihlásit nového psa (staršího 3 měsíců) a také oznámit zánik poplatkové povinnosti (např. při prodeji či úhynu psa). Od poplatku jsou po dobu 2 let osvobozeni držitelé psa z útulku a také nevidomí a zdravotně postižení občané. 

Děkujeme Vám za spolupráci v této sice nepopulární, ale nutné věci.

Martin Hakauf

 

Datum vložení: 2. 1. 2023 19:47
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2023 20:12
Autor: správce webu

Facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5
1
6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky