Menu
Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Platba poplatků za odpad a psy

Platba poplatků za odpad a psy

Vážení Břežaňáci,
jako obvykle na začátku nového roku přichází doba placení poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci a také poplatku ze psů. Přinášíme informace k možnostem a způsobům platby obou poplatků a také informaci o distribuci známek na popelnice pro rok 2024.

1) Odpady

Poplatek za odpad za rok 2023 je nutno uhradit do 15.2.2024 a to následujícími způsoby:

  • bezhotovostně bankovním převodem na účet obce č. 6624201/0100, do poznámky pro příjemce uveďte "poplatek za odpad" + č. p. nemovitosti, za kterou ho odvádíte
  • v hotovosti na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách
  • bezhotovostně platební kartou na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách.

Velmi doporučujeme, abyste využili bezhotovostní převod na výše uvedený účet obce - známka pro rok 2024 Vám následně bude doručena do poštovní schránky. Nemusíte tak vůbec navštívit obecní úřad a vše udělat v klidu domova bez nutnosti přizpůsobovat svůj čas. Obci zároveň šetříte náklady na přijatou platbu kartou na úřadě :-) Na úřad musí dorazit pouze ti z Vás, který budou chtít pro rok 2024 změnit velikost popelnice či frekvenci jejího vývozu a nebo ti, kteří se přistěhovali nově a žádnou popelnici zatím nemají (ti musí osobně změnit nebo nově vyplnit ohlášení plátce). 

Poplatky neuhrazené do 15.2. budou vyměřeny platebním výměrem a v souladu s obecní vyhláškou  je možné je navýšit až trojnásobně, platební výměr je vykonatelným exekučním titulem a lze jej bez dalšího vymáhat se všemi důsledky pro dlužníka z toho vyplývajícími. Žádáme Vás proto, abyste Vaši povinnost splnili včas. 

Výše poplatku je odvislá od velikosti nádoby a frekvenci svozu tak, jak jste uvedli v ohlášení plátce (tedy podle aktuální známky, kterou na popelnici máte). Ti, kdo vlastní nemovitost, ve které není nikdo hlášen, a zároveň nemají popelnici, platí základní částku dle vyhlášky, tedy 252 Kč. Výše poplatku za rok 2023 splatná v letošním roce je uvedena v následující tabulce:

2024

Nové známky na popelnice pro rok 2024 Vám budou doručeny do poštovní schránky při platbě na účet, případně si je vyzvednete na obecním úřadě při platbě na místě v úředních hodinách. Vydávány budou dle ohlášení plátce, tedy pro stejné velikosti nádob a frekvence svozu jako v roce minulém. V případě, že chcete změnit velikost nádoby nebo frekvenci jejího svozu, je třeba osobní návštěva na úřadě, zde vyplnit nové ohlášení plátce a na jeho základě Vám bude vydána nová známka. Výše poplatku pro rok 2024 (který bude splatný až na počátku roku 2025) jsou navýšené v souladu s nově přijatou vyhláškou obce a reagují na zvyšující se náklady na odvoz a likvidaci všech složek komunálního odpadu včetně zvýšení sazby DPH:

2024

2) Psi

Poplatek ze psů za rok 2024 je nutno uhradit do 15.2.2024 a to následujícím způsobem:

  • bezhotovostně bankovním převodem na účet obce č. 6624201/0100, do poznámky pro příjemce uveďte "poplatek ze psa" + jméno a příjmení držitele psa za kterého poplatek odvádíte
  • v hotovosti na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách
  • bezhotovostně platební kartou na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách.

Poplatek platí jen ti držitelé psa, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu. Ten držitel, který má trvalý pobyt jinde, platí poplatek za psa v místě svého trvalého pobytu, i když se na něm nezdržuje. 

Výše poplatku se pro rok 2024 zvyšuje v souladu s nově přijatou vyhláškou (poplatek se neměnil 4 roky, kdežto náklady na likvidaci exkrementů neustále rostou):

a) za jednoho psa .................................................................................................................... 350 Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ............................................................ 550 Kč, 

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ................................................................... 200 Kč, 

d) za druhého a každého dalšího psa, téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let ...........300 Kč.

Poplatky neuhrazené do 15.2. budou vyměřeny platebním výměrem a v souladu s obecní vyhláškou je možné je navýšit až trojnásobně, platební výměr je vykonatelným exekučním titulem a lze jej bez dalšího vymáhat se všemi důsledky pro dlužníka z toho vyplývajícími. Žádáme Vás proto, abyste Vaši povinnost splnili včas. 

Zároveň platí, že držitel psa je povinen na obecním úřadě přihlásit nového psa (staršího 3 měsíců) a také oznámit zánik poplatkové povinnosti (např. při prodeji či úhynu psa). Od poplatku jsou po dobu 2 let osvobozeni držitelé psa z útulku a také nevidomí a zdravotně postižení občané. 

Děkujeme Vám za spolupráci v této sice nepopulární, ale nutné věci.

Martin Hakauf

Datum vložení: 31. 12. 2023 10:00
Datum poslední aktualizace: 31. 12. 2023 13:48
Autor: správce webu

Facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky