Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

Úřední hodiny
pondělí   08:00 - 12:00  18:00 -19:30
středa   08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Krizové řízení

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných kritických situací, zajistit jejich zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace území a státu.

 

Činnost Obecního úřadu Panenské Břežany v této oblasti se týká především plnění úkolů obce a to na úseku krizového plánování, přípravy na činnost při krizových situacích. V praxi to znamená například příprava pro činnost krizového štábu, celková koordinace při vytváření a aktualizaci havarijní a krizové dokumentace obce, spolupráce se základními i ostatními složkami integrovaného záchranného systému včetně Armády České republiky, spolupráce na úseku havarijní a krizové připravenosti s právnickými a fyzickými osobami a další.

 

Náklady vynaložené na zabezpečování krizových opatření hradí obec ze svého rozpočtu. 

 

Důležitá telefonní čísla:

Hasičský záchranný sbor 150

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Odolena Voda 725 022 776

Záchranná služba 155

Policie ČR 158

Městská policie Odolena Voda 734 154 451 (nepřetržitá služba není zajišťována)

Tísňová linka 112

Linka 112 je Evropské číslo tísňového volání. Z tohoto čísla jsou hovory přepojovány na všechny výše uvedené linky tísňového volání.

Poruchy plyn 1239

Poruchy elektrické sítě 840 850 860

Poruchy vody 603 206 753

 

Další stránky:

http://www.hzscr.cz/

www.zachranny-kruh.cz

 

Pravidla dobrovolnické činnosti

Brožura

Facebook

Newsletter

Novinky e-mailem