Menu
Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Blízké okolí

V okolí naší obce lze podnikat pěší procházky i cyklistické vyjížďky do mnoha stran. Na základní trasy Vás navede turistická mapa okolí Panenských Břežan, jiné cesty, stezky a pešinky můžete objevovat i sami. Mohou Vás zavést také do dvou lokalit s krásnou přírodou, o kterých se více dozvíte níže, ale i přírodně méně hodnotná místa v našem okolí stojí za návštěvu. Okolí naší obce přímo láká k dalšímu prozkoumávání, tak neváhejte! 

 Les Beckov 

.

Velice hodnotná ukázka rozsáhlých zachovalých listantých porostů s druhově pestrým bylinným patrem nacházející se mezi obcemi Sedlec, Bašť a Panenské Břežany reprezentující několik typů lesních přírodních stanovišť. V okolní kulturní a zemědělsky dlouhodobě využívané krajině se tak jedná o jediný větší komplex zachovalých lesních porostů.

V lese se v minulosti výmladkově hospodařilo a páslo a území sloužilo i jako obora. Po 2. světové válce se až do roku 1989 les stal vojenským prostorem, ve kterém se nacházel muniční sklad. 

Stepní trávníky 

.

Severně od Panenských Břežan až po obec Dřínov se nachází několik kopců a menších vršků, které mají vulkanický původ, ať už je z období starohor (přírodní rezervace Vršky pod Špičákem) nebo třetihor (přírodní rezervace Kopeč).

Jádro Dřínovského vrchu (přírodní rezervace Dřínovská stráň) je tvořeno sedimentární horninou (slínovcem). Na výhřevných svazích se můžeme setktat s mimořádně pestrým zastoupením vzácných a chráněných druhů naší flóry a fauny. Mezi ty nejcenější patří tráva lipnice bádenská (Poa badensis), dlouho známa v Čechách pouze odtud. Z okolí Veliké Vsi byl popsán nový druh zvonek jemný (Campanula gentilis).