Menu
Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Historie


Historie obce Panenské Břežany

Ves Břežany, později Panenské, byly po celou dobu, s vyjímkou krátkého období v době husitských válek, v majetku kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě, až do jeho zrušení za Josefa II.
letecký pohledPrvní písemně ověřená zpráva o tvrzi v Panenských Břežanech pochází z roku 1441. Dnešní barokní zámek vznikl v první pol. 18. století, přesné datum však není známo. Jedná se o prostou obdélníkovou stavbu, zvýrazněnou pouze balkónem v průčelí. Architektonickým doplňkem zámku je v parku umístěná kaple sv. Anny, přestavěná v letech 1705 - 1707 J. B. Santinim. Po zrušení kláštera koupil zámek v roce 1820 August Ledebour-Wicheln, jehož v roce 1823 vystřídal ve vlastnictví Johann Somsich a toho pak v roce 1828 Matyáš Friedrich Riese-Stallburg. V roce 1909 velkostatek se zámkem koupil významný česko-rakouský podnikatel v cukrovarnictví Ferdinand Bloch (v roce 1917 si rozšířil své příjmení na Bloch-Bauer podle své manželky Adele rozené Bauerové), který Horní zámek v roce 1913 nákladně zrekonstruoval. Po 1. světové válce zámeček kupuje továrník Friedrich (po válce Bedřich) Gerstel, který zde s rodinou pobýval až do své emigrace v roce 1938. Prostory zámku využíval také jako vzorkovnu pro výrobky své nábytkářské firmy. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava byl zámek zabrán ve prospěch Německé říše a usadil se v něm jeden z jeho čelních představitelů Karl Hermann Frank. Po osvobození v roce 1945 přešel zámek do majetku státu a až do roku 1957 sloužil jako školící středisko Krajského národního výboru Pražského kraje, poté zde vznikl domov důchodců. V roce 2012 získalo Horní zámek a kapli do správy Oblastní muzeum Praha-východ, které zde vybudovalo Památník národního útlaku a odboje přístupný veřejnosti.

Krátká historie dolního zámku v Panenských Břežanech začíná kolem roku 1840, nedlouho potom, co se majitelem panství stal Matyáš Friedrich von Riese-Stallburg. Přesnější časové údaje o stavbě nejsou dosud známy, jen se ví že stavba se protahovala a majitele finančně vyčerpala. Proto celý komplex vč. velkostatků převzala roku 1901 Hospodářská a úvěrová banka a roku 1909 rozprodávala ve prospěch věřitelů. Zámek koupil Ferdinand Bloch-Bauer, který však již vnější vzhled objektu neovlivnil. Ferdinand Bloch-Bauer po rozpadu první republiky odešel do emigrace. V zámku se usadil říšský protektor von Neurath a po něm Reinhard Heydrich.
dolní zámekPo válce byl zámek zestátněn a upraven. Sídlil v něm Výzkumný ústav kovů. V současnosti je opět v soukromém vlastnictví a byly zahájeny restaurační práce.
Zámek je rozsáhlá jednopatrová budova se sloupovým balkonem na východní straně, zvýrazněná věží s hodinami a obklopená parkem. Veřejnosti je jak zámek, tak přilehlý park nepřístupný.