Menu
Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Obecní policie

logoMPZastupitelstvo obce Panenské Břežany dne 30. 10. 2017 na svém zasedání schválilo usnesením č. 08-30/10/2017/ZO uzavření a podpis veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu činnosti podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, s městem Odolena Voda. 

Strážníci Městské policie Odolena Voda se v naší obci zaměřují zejména na:

  • nesprávné parkování, přestupky chodců a cyklistů
  • v rámci postihu dopravních přestupků využívají měřiče rychlosti, a mohou nařizovat odstranění (odtah) vozidel, která tvoří překážku v silničním provozu, mohou provádět kontroly SPZ a RZ s ověřením v evidenci odcizených vozidel a značek
  • dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití
  • ověřování v rámci prokázání totožnosti osob, zda tyto osoby nejsou v registru celostátně hledaných osob Policií ČR
  • provádějí kroky proti zlodějům, násilníkům, výtržníkům, vandalům a dalším negativním jevům a přispívají tak k ochraně občanů v naší obci a jejich majetku
  • postihují přestupky proti veřejnému pořádku, a to nejčastěji rušení nočního klidu, znečišťování a zábor veřejného prostranství, neoprávněné odkládání odpadků a zakládání skládek
  • kontrolují dodržování obecně závazných vyhlášek obce (např. v oblasti používání pyrotechniky, v oblasti veřejného pořádku, v oblasti veřejné zeleně, chovu a venčení zvířat, zejména psů, atd.)

Kontaktní informace

Adresa:            Městská policie Odolena Voda, Pod Tvrzí 395, 250 70 Odolena Voda

e-mail:              meu.policie@odolenavoda.cz

Tísňová linka:   +420 734 154 451 (nepřetržitá služba není zajišťována)

Ohlašování událostí na tísňovou linku provádějte osobně, formou telefonního hovoru, nikoliv pomocí zpráv SMS.