Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny
pondělí   08:00 - 12:00  18:00 -19:30
středa   08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Obecní policie

 

Znak městské policie OV

OBEC PANENSKÉ BŘEŽANY MÁ OBECNÍ POLICII !

Zastupitelstvo obce Panenské Břežany dne 30.10. 2017 na svém zasedání schválilo Usnesením č. 08-30/10/2017/ZO uzavření a podpis veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu činnosti podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů s Městem Odolena Voda. Následně proběhla osobní schůzka s velitelem Městské policie Odolena Voda a nyní je naše obec pod jejich dohledem.

Strážníci v naší obci budou zejména kontrolovat:

  • nesprávné parkování, přestupky chodců a cyklistů
  • v rámci postihu dopravních přestupků využívat měřičů rychlosti, technických prostředků k zabránění odjezdu vozidel (tzv. botičky) a nařizovat odstranění (odtah) vozidel, která tvoří překážku v silničním provozu, provádět kontroly SPZ a RZ s ověřením v evidenci odcizených vozidel a značek
  • dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití
  • ověřovat v rámci prokázání totožnosti osob, zda tyto osoby nejsou v registru celostátně hledaných osob Policií ČR
  • provádět kroky proti zlodějům, násilníkům, výtržníkům, vandalům a dalším negativním jevům a přispívat tak k ochraně občanů v naší obci a jejich majetku
  • postihovat přestupky proti VEŘEJNÉMU POŘÁDKU, a to nejčastěji: rušení nočního klidu, znečišťování a zábor veřejného prostranství, neoprávněné odkládání odpadků a zakládání skládek
  • kontrolovat dodržování obecně závazných vyhlášek obce (např. v oblasti používání pyrotechniky, v oblasti veřejného pořádku, v oblasti veřejné zeleně, chovu a venčení zvířat, zejména psů, atd.)

 

Kontakty a informace:

Adresa:            Městská Policie Odolena Voda, Pod Tvrzí č.p. 395, 250 70 Odolena Voda

e-mail:              meu.policie@odolenavoda.cz

Tísňová linka:   +420 734 154 451 (nepřetržitá služba není zajišťována)

Ohlašování událostí na tísňovou linku provádějte osobně, formou telefonního hovoru, NE SMS!

Při volání používejte stručné, jasné a výstižné informace. Operátora linky informujte o tom, co se stalo - událost charakterizujte. Nejvíce podstatná věc je: KDE PŘESNĚ se událost stala. Sdělte operátorovi přesnou adresu: obec, ulici, číslo popisné. Pokud nevíte, kde se zrovna nalézáte, popište co nejpřesněji vše, co okolo sebe vidíte!

UVEĎTE ZŘETELNĚ SVÉ JMÉNO, PŘÍJMENÍ A TELEFONNÍ ČÍSLO!

Dále pokračujte podle instrukcí operátora tísňové linky!

obrázek

 

PŘESTUPKY

Dle zákona č. 251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích se dle § 5 se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že:

a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,

b) zneváží postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci,

c) maří vykázání ze společného obydlí provedené podle zákona o Policii České republiky nebo rozhodnutí soudu o předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí podle zákona o zvláštních řízeních soudních,

d) poruší noční klid,

e) vzbudí veřejné pohoršení,

f) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,

g)poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů,

h) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,

i) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních, pietních a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice nebo pohřbívání, nebo

j) cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou zpět z takového utkání má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím její identifikaci.

 

Facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Newsletter

Novinky e-mailem