Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Územní plán

Přehled územně plánovací dokumentace obce

 

Návrh pro opakované veřejné projednání 

Grafická část:

538604_I1_ZCU_opak_VP

538604_I2_HLV_opak_VP

538604_I3_VPS_opak_VP

538604_II1_KOV_opak_VP

538604_II2_VSV_opak_VP

538604_II3_ZPF_opak_VP

Textová část:

ÚP_PANENSKÉ_BŘEŽANY_ODŮVODNĚNÍ_opak_VP

ÚP_PANENSKÉ_BŘEŽANY_VÝROK_opak_VP

 

Návrh pro veřejné projednání 

Grafická část:

538604_I1_ZCU

538604_I2_HLV

538604_I3_VPZ

538604_II1_KOV

538604_II2_VSV

538604_II3_ZPF

Textová část:

ÚP_PANENSKÉ_BŘEŽANY_ODŮVODNĚNÍ_VP

ÚP_PANENSKÉ_BŘEŽANY_VÝROK_VP

 

Úplné znění Územního plánu obce Panenské Břežany po Změně č. 4 

Grafická část:

01_HLAVNÍ VÝKRES_ÚZ_po_ZM4

02_VÝKRES_DOPRAVY_ÚZ_po_ZM4

03_VÝKRES_TI-VODOVOD_ÚZ_po_ZM4

04_VÝKRES_TI-KANALIZACE_ÚZ_po_ZM4

05_VÝKRES_TI-ENERGETIKA - TELEKOMUNIKACE_ÚZ_po_ZM4

06_VÝKRES_TI-PLYNOVOD_ÚZ_po_ZM4

07_VÝKRES_VPS_ÚZ_po_ZM4

08_VÝKRES_KOORDINAČNÍ_ÚZ_po_ZM4

09_VÝKRES_ZPF_ÚZ_po_ZM4

10_VÝKRES_USES_ÚZ_po_ZM4

Textová část:

textová_část_ ÚPO_úplné_znění_po_změně_č4
 

Změna č. 4 územního plánu obce Panenské Břežany

Grafická část:

Výkres_1_HLV_výřez_Zm č.4 ÚPO Panenské Břežany_vydání_ZO

Výkres_8_KOOR_výřez_ZM č.4 ÚPO Panenské Břežany_vydání_ZO

Textová část:

01_ZM4_UP_PB_vydání_ZO

02_ZM4_UP_PB_ODUV_vydání_ZO

03_ZM4_UP_PB_ODUV_priloha_srovnavaci_text_vydání_ZO
 

Návrh Územního plánu obce Panenské Břežany

TEXTOVÁ ČÁST:

ÚP_PANENSKÉ_BŘEŽANY_ODŮVODNĚNÍ_SJ
ÚP_PANENSKÉ_BŘEŽANY_VÝROK_SJ

GRAFICKÁ ČÁST:

1_1_ÚP_PB_SJ_ZČÚ
1_2_ÚP_PB_SJ_HLAVNÍ
1_3_ÚP_PB_SJ_VPS_VPO
2_1_ÚP_PB_SJ_KOORD
2_2_ÚP_PB_SJ_ŠV
2_3_ÚP_PB_SJ_ZPF

 

Úplné znění Územního plánu obce Panenské Břežany po Změně č. 3 

Textová část

Územní studie "PLOCHA  Z4"

Územní studie - Plocha Z4
 

Změna č. 3 územního plánu obce Panenské Břežany 

Textová část

Úplné znění Územního plánu obce Panenské Břežany po Změně č. 2  

Textová část

Změna č. 2 územního plánu obce Panenské Břežany 

Textová část 

Územní plán obce Panenské Břežany z 16.5.2001

obrazová část

textová část:

I. Základní údaje

II. Řešení územního plánu

III. Plochy zastavitelného území - registrační list

IV. Závazné regulativy upořádání území a limity jeho využití

V. Příloha - generel ÚSES