Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Územní plán

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA/OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2020, KTERÝM SE VYDÁVÁ ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA/OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Změna č. 4 územního plánu obce Panenské Břežany

Grafická část:

Výkres_1_HLV_výřez_Zm č.4 ÚPO Panenské Břežany_vydání_ZO

Výkres_8_KOOR_výřez_ZM č.4 ÚPO Panenské Břežany_vydání_ZO

Textová část:

01_ZM4_UP_PB_vydání_ZO

02_ZM4_UP_PB_ODUV_vydání_ZO

03_ZM4_UP_PB_ODUV_priloha_srovnavaci_text_vydání_ZO

 

Úplné znění Územního plánu obce Panenské Břežany po Změně č. 4 

Grafická část:

01_HLAVNÍ VÝKRES_ÚZ_po_ZM4

02_VÝKRES_DOPRAVY_ÚZ_po_ZM4

03_VÝKRES_TI-VODOVOD_ÚZ_po_ZM4

04_VÝKRES_TI-KANALIZACE_ÚZ_po_ZM4

05_VÝKRES_TI-ENERGETIKA - TELEKOMUNIKACE_ÚZ_po_ZM4

06_VÝKRES_TI-PLYNOVOD_ÚZ_po_ZM4

07_VÝKRES_VPS_ÚZ_po_ZM4

08_VÝKRES_KOORDINAČNÍ_ÚZ_po_ZM4

09_VÝKRES_ZPF_ÚZ_po_ZM4

10_VÝKRES_USES_ÚZ_po_ZM4

Textová část:

textová_část_ ÚPO_úplné_znění_po_změně_č4

 

Návrh Územního plánu obce Panenské Břežany

TEXTOVÁ ČÁST:

ÚP_PANENSKÉ_BŘEŽANY_ODŮVODNĚNÍ_SJ
ÚP_PANENSKÉ_BŘEŽANY_VÝROK_SJ

GRAFICKÁ ČÁST:

1_1_ÚP_PB_SJ_ZČÚ
1_2_ÚP_PB_SJ_HLAVNÍ
1_3_ÚP_PB_SJ_VPS_VPO
2_1_ÚP_PB_SJ_KOORD
2_2_ÚP_PB_SJ_ŠV
2_3_ÚP_PB_SJ_ZPF

 

Dne 1. 8. 2018 byly aktualizované služby a nahrané nové územně plánovací dokumentace do datového skladu (umožňující dálkový přístup veřejnosti) obce Panenské Břežany v mapové aplikaci „ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“. Naleznete ji přes přímý odkaz na aplikaci v této příloze.

MAPOVÁ APLIKACE - obec Panenské Břežany

Úplné znění 2018

Textová část 2018

 

Územní studie "PLOCHA  Z4"

Územní studie - Plocha Z4

 

Změna 3. ÚPO Panenské Břežany účinná od 22.4.2018

Vyhláška - vydání Změny č. 3 územního plánu obce Panenské Břežany

 

Textová část

 

Právní stav po změně 2014

Právní stav po změně územního plánu obce Panenské Břežany 

Textová část 2014

 

Změna 2. ÚPO Panenské Břežany platná od 11.11.2013

 

Textová část 

 

Územní plán obce z 16.5.2001

obrazová část

textová část:

I. Základní údaje

II. Řešení územního plánu

III. Plochy zastavitelného území - registrační list

IV. Závazné regulativy upořádání území a limity jeho využití

V. Příloha - generel ÚSES