Menu
Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Výzva k podání podnětů k novému Územnímu plánu obce Panenské Břežany

Výzva k podání podnětů k novému Územnímu plánu obce Panenské Břežany

Obec Panenské Břežany tímto nabízí občanům obce nebo fyzické či právnické osobě, která má vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území obce, že v termínu do 30. 5. 2017 mohou podat podněty k novému Územnímu plánu obce Panenské Břežany.

VÝZVA

Obec Panenské Břežany je povinna dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění pořídit nový územní plán.

Obec Panenské Břežany tímto nabízí občanům obce nebo fyzické či právnické osobě, která má vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území obce, že

v termínu do 30. 5. 2017.

mohou podat podněty k novému Územnímu plánu obce Panenské Břežany.

Podnět musí obsahovat:

  • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv k pozemku nebo stavbě na území obce (informace o parcele),
  • údaje o navrhované změně využití ploch na území obce včetně zákresu do snímku z katastrální mapy,
  • údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
  • odůvodnění záměru.

 

Podněty budou posouzeny zpracovatelem a pořizovatelem z hlediska souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, včetně jejich aktualizací a s Politikou územního rozvoje ČR 2008, ve znění aktualizace č. 1 a z hlediska urbanistické koncepce a na základě těchto kritérií budou, či nebudou zastupitelstvem obce zařazeny do projednání nového územního plánu.

Upozorňujeme, že i podněty, které budou do projednání územního plánu zařazeny, mohou být z důvodu negativního stanoviska některého z dotčených orgánů i v průběhu projednávání vyřazeny.

Dále upozorňujeme na skutečnost uvedenou ve stavebním zákoně – na základě § 102 stavebního zákona lze zrušit bez náhrady zastavitelné plochy vymezené v platné územně plánovací dokumentaci, a to v případě, kdy tyto plochy byly vymezeny územním plánem nebo jeho změně před 5-ti roky a více a na tyto plochy nebylo vydáno platné územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a tyto dokumenty jsou platné.

Podnět je možno zaslat poštou, DS, nebo osobně podat do stanoveného termínu na adresu:

Obecní úřad Panenské Břežany, Hlavní 17, 250 70, Panenské Břežany

Datum vložení: 25. 4. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 4. 2021 23:25
Autor: správce webu

Facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4
1
5
1
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1
1
2

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky