Menu
Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Podnikatelé a odpady - plníte si své povinnosti?

postup

Jste podnikatel – tedy právnická osoba nebo OSVČ? Pokud ano, víte, že všechny podnikatelské subjekty jsou povinny zajistit řádné nakládání s odpady vzniklými během jejich činnosti dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech?

Nakládání s odpadem v souladu s citovaným zákonem si může každý podnikatelský subjekt zajistit skrze oprávněnou osobu k nakládání s odpady (nejčastěji přes svozovou společnost) individuálně nebo může využívat služeb veřejné sběrné sítě obce, to ovšem pouze na základě uzavřené smlouvy.

Obec Panenské Břežany tak nabízí menším podnikatelům začlenění do systému odpadového hospodářství. V rámci zapojení do kolektivní sběrné sítě obce můžete využívat svoz následujících odpadů:

  • plasty,
  • papír,
  • sklo,
  • kovy,
  • nápojové kartony.

U velkých podnikatelských subjektů Vám nabízíme pomoc se zajištěním svozu odpadu ověřeným dodavatelem služeb. V ostatních případech lze využívat přímo sběrné nádoby na jednotlivých sběrných místech v obci.

Co se bude dít v nejbližším časovém horizontu?

postup

Pokud jste právnická osoba se sídlem na území obce Panenské Břežany nebo podnikající fyzická osoba s místem podnikání na území obce, budete v nejbližších měsících vyzváni k předložení smluvní dokumentace uzavřené s oprávněnou osobou k nakládání s odpady na svoz a další nakládání se všemi druhy odpadů, které produkujete v rámci své podnikatelské činnosti, nebo k předložení dokladů o zajištění plnění zákonných povinností vztahujících se k likvidaci odpadu jinou formou.

Pokud jste zatím nestihli tuto službu zasmluvnit, existují následující možnosti, jak to napravit. Jednou z možností je uzavřít smlouvu přímo s poskytovatelem služby a druhou z možností je zapojit se do plnění skrze obecní síť odpadového hospodářství prostřednictvím uzavření smlouvy s obcí. Dovolujeme si zde upozornit, že zajištění služby skrze možnosti obce povede jednak k vyššímu komfortu podnikatelského subjektu a zároveň bude naplněna legislativní povinnost tohoto subjektu v plné výši. Vzor smlouvy včetně ceníku služeb najdete ke stažení níže.

V případě zájmu o zapojení do obecního systému vyplníte před uzavřením smlouvy Identifikační formulář (ke stažení níže), který obsahuje základní informace o Vás, dále množství a velikost objektů sloužící k činnostem v rámci podnikání a produkci základních druhů odpadů dle průběžné evidence, kterou jsou podnikatelské subjekty rovněž povinny vést podle zákona o odpadech, a doručte ho na obecní úřad, případně ho můžete vyplnit přímo skrze online formulář na adrese https://forms.gle/R4xchnPAhDD3TjmF7. Na základě informací z formuláře a individuálního posouzení ze strany obce bude podnikatelský subjekt zařazen do jednotlivých kategorií a bude mu nabídnuta příslušná forma služby.

V některých ojedinělých případech může nastat situace, že podnikatel při své činnosti nemusí produkovat žádný odpad. Pro takový případ postačí vyplnit čestné prohlášení o této skutečnosti, které lze stáhnout níže, a doručit jej na obecní úřad.

Závěrem bychom rádi upozornili na skutečnost, že v této první fázi není cílem obce sankcionovat ty podnikatelské subjekty, které své zákonné povinnosti zatím řádně neplní. Cílem obce je poskytnout součinnost k Vašemu usnadnění přechodu do zákonného režimu pro nakládání s odpady s dodatečnou lhůtou ke splnění zákonných povinností. Proto věříme, že i z Vaší strany bude poskytnuta řádná spolupráce, abychom si zvýšenou administrativní a další související zátěž maximálně vzájemně ulehčili.

Mnohokrát děkujeme za součinnost.

Martin Hakauf
starosta obce

Přílohy

Identifikační formulář pro zapojení podnikatelů do systému OH

Identifikační formulář pro zapojení podnikatelských subjektů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 105,93 kB

Vzor smlouvy s podnikatelem + CENÍK

Vzor smlouvy mezi obcí a podnikatelem + CENÍK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,2 kB

Čestné prohlášení o neprodukci odpadu

Čestné prohlášení k odpadu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,2 kB
Datum vložení: 22. 6. 2024 9:55
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2024 23:37
Autor: správce webu

Facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
1
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky