Menu
Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Výsledky architektonické soutěže na obecní dům

Výsledky architektonické soutěže na obecní dům 1

Přinášíme přehled oceněných návrhů, které se umístily na 1. až 3. místě a také návrhu, který získal odměnu za inovativní přístup a zpracování. Všech 20 hodnocených návrhů bude vystaveno od 3. do 11.2. na obecním úřadě.

1. místo – Aoc architekti s. r. o.

Autorský tým: Ondřej Císler, Josef Choc, Filip Rašek, Barbora Lopraisová

Anotace: Navrhujeme nový obecní dům, jehož základními vlastnostmi je variabilita, kontextuálnost a příjemná atmosféra podporující komunitní charakter. Náves upravujeme do podoby přírodě blízkého veřejného prostoru. Tvarování objemu domu vychází z vernakulární morfologie vesnické zástavby, kompozice průčelí je určena štítovou zdí s velkým oknem, které zajišťuje kontakt veřejného prostoru s děním v domě. Foyer s barem se otevírá do nového obytného dvora vymezeného sousedním domem. Sál i klubovna mají samostatné vstupy a jsou propojitelné s hlavním prostorem foyer. Knihovna má vlastní klidový režim.

 

2. místo – Ing. arch. Přemysl Jurák

Autorský tým: Ing. arch. Přemysl Jurák
Spolupracovníci: Ing. arch. Sylvie Tesková

Anotace: Nový obecní dům pro Panenské Břežany vnímáme jako soudobý funkční objekt jednoduše přístupný z úrovně návsi, objekt odkazující se na půdorysnou stopu původní stavby a svým architektonickým pojednáním navazující na archetyp vesnického domu se sedlovou střechou. Obecní sál a hlavní vstup domu umísťujeme na úroveň stávající vjezdové brány do dvora vedle sousední stodoly. Hlavní vnitřní prostory jsou tak přirozeně (bezbariérově) provázány s okolním veřejným prostorem. Vzniká tak dům se dvěma podélnými sedlovými střechami, které kryjí příčně orientovaný sál, jenž svou koncepcí s dvěma okny odkazuje na příčně průjezdné stodoly s dvěma vraty.

 

3. místo – inu architekti s.r.o

Autorský tým: Ing Robert Hu, Ing. arch. Zuzana Kováčíková, Ing. arch. Eva Ježdíková, Ing. arch. Václav Václavíček
Spolupracovníci: Ing. Jan Havel

Anotace: Obecní dům navrhujeme jako nový středobod návsi a kulturně společenského života občanů obce. Stavba se otevírá do veřejného prostoru, propojuje se s ním a láká k aktivnímu životu uvnitř. Návrh jsme koncipovali jako novostavbu se dvěma hlavními hmotami v jasném tradičním tvarosloví, hovořící však jazykem současné architektury. Reflektujeme charakter okolní historické zástavby a v tomto kontextu jsme měli za cíl, i přes prostorové nároky všech provozů, dosáhnout citlivého měřítka stavby. Hlavní hmoty jsme pojali jako dvě čisté světlé skulptury navzájem se prolínající, do nichž vyřezáváme pouze několik prosklených ploch, které rozvíjejí a definují jejich výraz. Hlavní prosklenou plochou se dům otevírá do nově definovaného velkorysého veřejného prostoru a má ambici ho absolutně propojit s vnitřním životem Obecního domu. Návrh využívá stávajících rozdílných výškových úrovní parteru ve svůj prospěch a promítá je do navrženého provozního schématu. Do části přízemí nejvíce komunikujícího s návsí jsou umístěny prostory foyer a výčep, na které pak navazuje hlavní multifunkční sál. Ve druhé úrovni jsou umístěny klubovna s knihovnou. Obě úrovně jsou přístupné bezbariérově. Součástí návrhu je komplexní redefinování venkovních prostranství – hlavními principy jsou zklidnění dopravy, propojení všech částí do jednoho celku s využitím jejich potenciálu, definování funkčních ploch a vytvoření nové zelené linie podél území nedávné rezidenční výstavby v jižní části návsi, která se optimálně nepodílí na formování veřejného prostoru návsi. V přímé návaznosti na Obecní dům definujeme nový velkorysý a celistvý veřejný prostor, který zároveň komunikuje se vzdálenějšími částmi návsi v blízkosti obecního úřadu. Vytváříme tak funkční prostor pro nejrůznější kulturní a společenské aktivity a akce.

 

Odměna – mh architects atelier s.r.o.

Autorský tým: Ing. arch Michaela Horáková, Ing arch. Akad. arch. Petr Průša, Ing. arch. Ondřej Brych

Anotace: Návrh má za úkol sjednotit rozmanitou zástavbu svou jednoduchostí a přinést prostory pro místní komunitu do centra návsi. Pracuje s jednoduchým čistým tvarem, v kombinaci s moderním a precizním detailem. Vypořádává se s výškovými úrovněmi terénu, variabilitou vnitřního prostředí a nabízí nově koncipované útočiště pro kvalitní zážitky občanů a návštěvníků.

Datum vložení: 26. 1. 2022 19:00
Datum poslední aktualizace: 26. 1. 2022 19:00
Autor: správce webu

Facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky