Panenské Břežany
Panenské Břežany

Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17, Panenské Břežany, 250 70

+420 283 970 553, +420 774 484 814

úřední hodiny podatelny úřadu:
pondělí  08:00 - 12:00  16:30 -18:30
středa    08:00 - 12:00

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce

+420 774 484 813

starosta@panenskebrezany.cz

 

Smlouvy

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
7. 12. 2022

Smlouva o dílo na zpracování projektu a o poradenské činnosti

50/2021

80 000,00 CZK

Ing. Karel Novák

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Darovací smlouva

49/2021

4 000,00 CZK

Český svaz včelařů, a. s.

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Darovací smlouva

48/2021

2 500,00 CZK

Knihovna města Mladá Boleslav

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Darovací smlouva

47/2021

10 000,00 CZK

Honební společenstvo Veliká Ves

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Smlouva o zajištění služeb

46/2021

0,00 CZK

Česká pošta, s. p.

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Smlouva o dílo

45/2021

96 000,00 CZK

Ing. Jan Čepický

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

44/2021

1 000,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

43/2021

1 000,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Příkazní smlouva

42/2021

20 000,00 CZK

Ing. Karel Novák

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Smlouva o dílo

41/2021

31 363,20 CZK

Vials Group, s. r. o.

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 31.10.2020

40/2021

159 500,00 CZK

Vials Group, s. r. o.

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Smlouva o dílo

39/2021

223 000,00 CZK

Mgr. Karel Štrupl

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Darovací smlouva

38/2021

10 000,00 CZK

Město Hodonín

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Smlouva na výkon autorského dozoru

37/2021

2 235,00 CZK

RILA, s. r. o.

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Smlouva o poskytnutí finančních prostředků a výpůjčce

36/2021

55 352,93 CZK

Dolní Povltaví, Obec Kozomín, Město Odolena Voda, Obec Veliká Ves, Obec Větrušice, Obec Vodochody

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Smlouva o vedení účetnictví a mezd

35/2021

24 200,00 CZK

Tomáš Tomášek

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

34/2021

12 120,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

33/2021

1 000,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Smlouva o dílo

32/2021

15 000,00 CZK

Eva Kondelíková

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Příkazní smlouva

31/2021

235 000,00 CZK

City Upgrade s. r. o.

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Pachtovní smlouva

30/2021

17 776,00 CZK

Ondřej Bačina

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

29/2021

1 000,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

28/2021

23 900,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Smlouva o dílo

27/2021

44 535,26 CZK

Vials Group, s. r. o.

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Smlouva o výkonu tech. dozoru stavebníka nad prováděním stavby

26/2021

0,00 CZK

Libor Mašek

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Smlouva o dílo

25/2021

85 675,00 CZK

Nina Jindřichová, akad.soch.

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Smlouva o dílo

24/2021

6 743 057,59 CZK

Froněk, spol. s. r. o.

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Smlouva o nájmu pozemku

23/2021

606,00 CZK

Lenka Vašková

Obec Panenské Břežany

7. 12. 2022

Kupní smlouva

22/2021

13 500,00 CZK

Karel Bláha a Drahomíra Bláhová

Obec Panenské Břežany

23. 6. 2022

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

21/2021

4 900,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

23. 6. 2022

Dohoda o realizaci revitalizace části návsi

20/2021

0,00 CZK

IWU s. r. o.

Obec Panenské Břežany

23. 6. 2022

Příkazní smlouva

19/2021

40 000,00 CZK

Ing. Alena Nováková

Obec Panenské Břežany

23. 6. 2022

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

18/2021

1 000,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

23. 6. 2022

Smlouva o dílo na zpracování projektu a o poradenské činnosti

17/2021

150 000,00 CZK

Ing. Alena Nováková

Obec Panenské Břežany

23. 6. 2022

Příkazní smlouva

16/2021

40 000,00 CZK

Ing. Alena Nováková

Obec Panenské Břežany

23. 6. 2022

Smlouva o zajištění služeb

15/2021

0,00 CZK

Česká pošta, s. p.

Obec Panenské Břežany

23. 6. 2022

Smlouva o převodu pozemku na obec

14/2021

0,00 CZK

Ing. Jan Navrátil, CSc

Obec Panenské Břežany

23. 6. 2022

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

13/2021

5 100,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

23. 6. 2022

Kupní smlouva

12/2021

1 005 300,00 CZK

GESTORE v. o. s.

Obec Panenské Břežany

23. 6. 2022

Smlouva o webhostingu

11/2021

1 200,00 CZK bez DPH/rok

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Panenské Břežany

19. 1. 2022

Darovací smlouva

10/2021

10 000,00 CZK

Město Odolena Voda

Obec Panenské Břežany

19. 1. 2022

Darovací smlouva

9/2021

3 000,00 CZK

Sázíme stromy z. ú.

Obec Panenské Břežany

19. 1. 2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

8/2021

358 160,00 CZK

Středočeský kraj

Obec Panenské Břežany

19. 1. 2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

7/2021

227 926,00 CZK

Středočeský kraj

Obec Panenské Břežany

19. 1. 2022

Darovací smlouva

6/2021

3 000,00 CZK

Český svaz včelařů, a. s.

Obec Panenské Břežany

19. 1. 2022

Darovací smlouva

5/2021

10 000,00 CZK

Libor Mašek

Obec Panenské Břežany

19. 1. 2022

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

4/2021

300,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

19. 1. 2022

Kupní smlouva - prodej movité věci

3/2021

620,00 CZK

Miluše Dubnová

Obec Panenské Břežany

19. 1. 2022

Kupní smlouva - prodej movité věci

2/2021

611,00 CZK

Alexandr Vaic

Obec Panenské Břežany

19. 1. 2022

Darovací smlouva

1/2021

2 000,00 CZK

Knihovna města Mladá Boleslav

Obec Panenské Břežany

8. 12. 2021

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

48/2020

1 000,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

8. 12. 2021

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

47/2020

1 000,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

8. 12. 2021

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

46/2020

1 000,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

8. 12. 2021

Kupní smlouva - prodej nemovité věci

45/2020

20 000,00 CZK

Václav Kubeček

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

44/2020

1 000,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o poskytnutí daru

43/2020

7 000,00 CZK

Maltézská pomoc, o. p. s.

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o nájmu pozemku pro zřízení Z-BOXU

42/2020

1,00 CZK

Zásilkovna s. r. o.

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o dílo

41/2020

134 800,00 CZK

Mgr. Karel Štrupl

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Dodatek ke smlouvě o dílo

40/2020

19 493,10 CZK

JD ROZHLASY, s. r. o.

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Dodatek ke smlouvě o dílo

39/2020

99 990,00 CZK

RILA, s. r. o.

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o dílo

38/2020

211 452,00 CZK

JD ROZHLASY, s. r. o.

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

37/2020

1 000,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

36/2020

14 600,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

35/2020

6 200,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

34/2020

1 000,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o výkonu technického dozoru investora

33/2020

65 000,00 CZK

Mgr. Karel Štrupl

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o dílo

32/2020

4 026 993,75 CZK

COLAS, a. s.

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

31/2020

1 000,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o dílo

30/2020

24 000,00 CZK

Ing. Václav Jetel

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Příkazní smlouva

29/2020

15 197,00 CZK

Pohřební ústav Cibulka

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Kupní smlouva - prodej nemovité věci

28/2020

7 200,00 CZK

Pavel Kunstovný

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Příkazní smlouva

27/2020

20 000,00 CZK

Ing. Karel Novák

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o dílo

26/2020

22 894,41 CZK

Vials Group, s. r. o.

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o vedení mzdové agendy

25/2020

2 500,00 CZK

Vicesimum, s. r. o.

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o vedení účetnictví

24/2020

8 800,00 CZK

Vicesimum, s. r. o.

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o převodu pozemku na obec

23/2020

Neuvedeno

Ing. Jan Navrátil, CSc

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o dílo

22/2020

93 145,80 CZK

Vials Group, s. r. o.

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

21/2020

1 000,00 CZK

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Panenské Břežany

16. 9. 2021

Smlouva o dílo

20/2020

78 432,20 CZK

Vials Group, s. r. o.

Obec Panenské Břežany

3. 12. 2020

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

19/2020

11 100,00 CZK

Energie ČS, a. s.

Obec Panenské Břežany

3. 12. 2020

Smlouva o dílo na zpracování projektu a o poradenské činnosti

18/2020

17 500,00 CZK

Ing. Karel Novák

Obec Panenské Břežany

3. 12. 2020

Smlouva o dílo na zpracování projektu a o poradenské činnosti

17/2020

35 000,00 CZK

Ing. Karel Novák

Obec Panenské Břežany

3. 12. 2020

Smlouva o zřízení zvláštního účtu pro koupi věci nemovité

16/2020

0,00 CZK

obec Panenské Břežany, město Odolena Voda, obec Postřižín, obec Úžice, obec Veliká Ves

Obec Panenské Břežany

3. 12. 2020

Smlouva o koupi věci nemovité

15/2020

1 000 950,00 CZK

Cacáková, Gašparovič, J.Lapáček, M. Lapáček, Trojánková, Vondruška

obec Panenské Břežany, město Odolena Voda, obec Postřižín, obec Úžice, obec Veliká Ves

3. 12. 2020

Smlouva o dílo

14/2020

294 500,69 CZK

JD ROZHLASY, s. r. o.

Obec Panenské Břežany

3. 12. 2020

Příkazní smlouva

13/2020

20 000,00 CZK

Ing. Karel Novák

Obec Panenské Břežany

3. 12. 2020

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

12/2020

1 000,00 CZK

GasNet, s. r. o.

Obec Panenské Břežany

3. 12. 2020

Smlouva o advokátní úschově

11/2020

10 890,00 CZK

KVB advokátní kancelář, s. r. o.

Obec Panenské Břežany

3. 12. 2020

Darovací smlouva

10/2020

7 000,00 CZK

Český svaz včelařů, a. s.

Obec Panenské Břežany

3. 12. 2020

Kupní smlouva - prodej pozemků

9/2020

3 101 000,00 CZK

Vasyl Orsah

Obec Panenské Břežany

3. 12. 2020

Darovací smlouva

8/2020

1 000,00 CZK

Knihovna města Mladá Boleslav

Obec Panenské Břežany

3. 12. 2020

Smlouva o dílo

7/2020

15 000,00 CZK

Eva Kondelíková

Obec Panenské Břežany

3. 12. 2020

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 12.9.2019

6/2020

49 800,00 CZK

RILA, s. r. o.

Obec Panenské Břežany

3. 12. 2020

Smlouva o dílo o provádění činnosti stavebního dozoru

5/2020

24 500,00 CZK

Ing. Milan Grubauer

Obec Panenské Břežany

3. 12. 2020

Smlouva o smlouvě budoucí směnné, směna nemovitých věcí

4/2020

Neuvedeno

Paulína Marková a Jana Marková

Obec Panenské Břežany

30. 3. 2020

Smlouva o dílo

3/2020

360 000,00 CZK

Ing. Jaroslav Kaňka

Obec Panenské Břežany

30. 3. 2020

Smlouva o vedení účetnictví

2/2020

8 800,00 CZK

Vicesimum, s. r. o.

Obec Panenské Břežany

30. 3. 2020

Smlouva o vedení mzdové agendy

1/2020

2 500,00 CZK

Vicesimum, s. r. o.

Obec Panenské Břežany

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.